ziddu.com

Sabtu, 13 Februari 2010

Untuk Mahasiswa STAK CM- Cilegon

DAFTAR NILAI MAHASISWA


DAFTAR NILAI MAHASISWA

Program Studi : D3/S1 Kimia Nama Dosen : A. Rahman H., S.Si, M.T
Semester : I Mat. Kuliah : FISIKA DASAR 1
Tahun Akademik : 2009 - 2010 Hari/Waktu : Sabtu, 16.00 - 17.30 WIB

No NIM Nama Mahasiswa Tugas Quiz Rata2 Tugas Rata2 Quiz UTS UAS Absen Nilai Akhir INDEX
I II I II 20% 10% 30% 30% 10% 100%
1 2009003021 Ramli Situmorang 70 80 60 100 75,00 80,00 80,00 85,00 91,70 81,67 B
2 2009001005 Maryani 70 75 60 60 72,50 60,00 60,00 70,00 100,00 69,50 B
3 2009002006 Ali Imron 60 70 70 60 65,00 65,00 40,00 70,00 75,00 60,00 C
4 2009001003 Achmad Rosian Basri 60 70 70 60 65,00 65,00 42,00 70,00 91,70 62,27 C
5 2009002001 Dicky Kurniawan 70 75 60 60 72,50 60,00 50,00 60,00 25,00 56,00 D
6 2009002013 Fahri Nur Azhar 70 80 70 75 75,00 72,50 32,00 70,00 75,00 60,35 C
7 2009001017 Teguh Novento 60 70 60 50 65,00 55,00 27,00 60,00 83,30 52,93 D
8 2009001020 Ahmad Zaki G. 70 70 70 60 70,00 65,00 40,00 60,00 58,30 56,33 D
9 2009001015 Adi Mulyadi 70 80 70 60 75,00 65,00 80,00 80,00 91,70 78,67 B
10 2009001028 M. Yunas 70 70 60 60 70,00 60,00 55,00 75,00 58,30 64,83 C
11 2009002012 Anggi Darma R. 70 70 70 60 70,00 65,00 32,00 60,00 91,70 57,27 D
12 2009001010 Sukarta 90 85 70 100 87,50 85,00 100,00 90,00 66,70 89,67 A
13 2009002011 Hegar M. 60 70 70 60 65,00 65,00 60,00 80,00 66,70 68,17 C
14 2009001001 Akbari 60 75 0 0 67,50 - 22,00 60,00 50,00 43,10 E
15 2009002008 Asep M. 70 70 70 60 70,00 65,00 62,00 75,00 91,70 70,77 B
16 2009001008 Susi Sustrini 90 90 80 90 90,00 85,00 77,00 80,00 100,00 83,60 B
17 2009001007 Siti Muniroh 90 75 60 70 82,50 65,00 45,00 80,00 100,00 70,50 B
18 2009001014 Ika Rahmawati 80 90 90 90 85,00 90,00 32,00 80,00 100,00 69,60 B
19 2009001006 Endang Hidatullah 70 70 70 60 70,00 65,00 22,00 75,00 91,70 58,77 D
20 2009001009 Sudeni 70 70 70 60 70,00 65,00 37,00 70,00 91,70 61,77 C
21 2009002003 Teguh Amrudin 0 0 0 0 - - 17,00 50,00 25,00 22,60 E
22 2009002003 Ihromi 70 80 60 60 75,00 60,00 60,00 75,00 75,00 69,00 C
23 2009002005 Dahiyal 60 80 70 60 70,00 65,00 65,00 65,00 75,00 67,00 C
24 2009002010 Keloro A. S. 70 70 60 60 70,00 60,00 32,00 60,00 41,70 51,77 D

Kalau mau perbaikan lagi ditunggu paling lambat hari Rabu tgl 17 Februari 2010.ok.Hub.Saya di 0815 951 6818 atau lewat email